Robert Šašek - KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ
Loudova 1880
130 00 Praha 3
IČO: 70068470

HOME
KONTAKTY
REFERENCE

Firma zabývající se konstrukcí svařovacích, upínacích, ustavovacích a kontrolních přípravků převážně pro automobilový průmysl.

Konstrukce

Vypracování dokumentace

Externí spolupráce

Aktualizace 8.3.2007